Uw Veiligheid…..Onze Zorg

Dat is wat ON TIME SECURITY/ON TIME SERVICES BV als specialist, werkzaamheden in zorgbegeleiding en zorgbeveiliging, voor bijzondere doelgroepen al vanaf 2017 voor diverse opdrachtgevers uitvoert, onder andere,

Werkzaam bij de nachtopvang “Het Eindje” te Eindhoven, 24 uur per dag, in opdracht van “Het Leger Des Heils” 

Werkzaam bij “winternood” (extra opvang van thuis en dakloze in winterperiode), bij de organisatie “Ervaring die staat” te Eindhoven.

Begeleiding psychiatrische patiënten bij GGZ.

Nachtbewaking bij de organisatie “Promentis” te Sint-Oedenrode, privé afkickkliniek voor alcohol en drugsverslaafden.

Wij mogen met trots zeggen dat wij als ON TIME SECURITY/ON TIME SERVICES BV de expertise m.b.t. zorgbeveiligers/zorgbegeleiders, als een van de weinige organisaties in het mooie Noord-Brabant in huis hebben, met de nodige ervaringen met bijzondere doelgroepen. Op dit moment leveren wij ook zorgbeveiligers in het Sint Anna Ziekenhuis te Geldrop, tot volle tevredenheid van het management.

Beveiliging en zorg op maat

Onze zorgbeveiligers/begeleiders zijn goed opgeleide zorgbeveiligers/begeleiders die beschikken over de gewenste, verwachte kwalificaties en competenties, door hun ervaring en genoten trainingen zoals ‘omgaan met agressie’ en ‘conflict hantering’  hebben ze specifieke vakkennis in huis om uw zorginstelling te beveiligen en zorg te verlenen, zonder afbreuk te doen aan het gewenste niveau van de gastvrijheid.

Jaarlijks worden BHV en EHBO-diploma’s opnieuw getest. Zorgbeveiliging/begeleiding is niet zomaar beveiliging of zorg verlenen. Daarom is het belangrijk dat er in samenspraak met de zorginstelling, afhankelijk van de afdeling, een Veiligheidsplan wordt opgesteld, dit plan wordt door een Register Security Expert (RSE) opgesteld. Aan de hand van het Veiligheidsplan worden de zorgbeveiligers/begeleiders getraind en gecoacht (met certificaat “zorgbegeleider”) om hun werk tot in de details te vervullen.

Sleutelwoorden; hulp- en communicatief vaardig en vraagbaak. De uitstraling is minder autoritair en laagdrempelig benaderbaar, een representatief gastheer met security-awareness en een proactieve daadkracht.

Onze missie is om ervoor zorg te dragen, dat we gezamenlijk de beschermende woonlocatie voor dak- en thuisloze met psychische en verslavingsproblemen, voor deze bijzondere doelgroepen naar een hoger niveau brengen en de veiligheid gewaarborgd wordt.

× WhatsApp