on time security - samenwerking

Nieuwe samenwerking met Leger Des Heils

Met trots willen wij u mededelen, dat onze gespecialiseerde organisatie in zorgbeveiliging, vanaf 1 juni 2021 een uitgebreide samenwerking is aangegaan met het Leger Des Heils, met o.a. het verzorgen van zorgbeveiliging/zorgbegeleiding op de locatie Domushuis te Helmond.

Het Leger Des Heils: bijzonder betrokken

Wij willen graag nu en in de toekomst mede acteren in samenwerking met het Leger Des Heils, om als partner mee te mogen werken aan de realisatie van een hoogstaand kwaliteitsbeleid en de missie gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen.

Wij gaan ervoor zorgdragen dat we gezamenlijk de beschermende woonlocatie voor dak- en thuisloze met psychische en verslavingsproblemen voor deze bijzondere doelgroepen naar een hoger niveau brengen en dat de veiligheid voor deelnemers en omwonende gewaarborgd wordt.

× WhatsApp