Expertise van On Time Security B.V. groeit!

Vanaf 3 februari 2023 zijn we bij On Time Security B.V. van start gegaan met een Straatcoach project. Dit hebben we gedaan op aanvraag van de Samenwerkende Gemeente Beekdaelen, Onderbanken, Nuth en Schinnen in Zuid-Limburg.

Vooraf is er een voorstel met advisering aangeboden aan de Burgemeester en Wethouders m.b.t. de inzet van Straatcoaches. Naar aanleiding hiervan is er een overleg geweest met de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van de afdeling Sociaal van de Gemeente Beekdaelen. Het voorstel is door de Burgemeester en Wethouders enthousiast ontvangen en de goedkeuring is binnen!
In samenspraak met de Gemeente Beekdaelen willen wij een methodiek ontwikkelen wat past bij deze tijd en daardoor de aanpak van jongerenoverlast op een professionele manier terugdringen; sociaal waar het kan, hard waar het moet. Een Straatcoach spreekt de taal van jongeren, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden én een dosis ervaring.

Laat ons met een Straatcoach van On Time bewijzen, dat jongerenoverlast écht terug gedrongen kan worden!

× WhatsApp