Er is steeds meer vraag naar de expertise van On Time Security!

Vanaf vandaag 1 maart 2023 zijn wij van start gegaan met de 4e opdracht voor het Leger Des Heils. Het betreft hier het Domus in Tilburg.

Gezien onze ervaringen en expertise in bijzondere doelgroepen, is na een aanbestedingsprocedure gekozen voor On Time Security BV en daar zijn we enorm trots op! We verlenen onze diensten al bij het Domus in Helmond, Domus in  Eindhoven en opvang van Oekraïense vluchtelingen in Eindhoven, tot volle tevredenheid van het Management van het Leger Des Heils.

We willen graag mee acteren (in samenwerking met Leger Des Heils), om als partner mee te werken aan de realisatie van een hoogstaand kwaliteitsbeleid maar ook de missie gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen.

Wij gaan ervoor zorgen dat we gezamenlijk de beschermende woonlocatie voor dak- en thuisloze met psychische en verslavingsproblemen naar een hoger niveau brengen en de veiligheid gewaarborgd blijft!

Welkom Domus, Tilburg!

× WhatsApp